Arto Tevalin / Asiantuntijat

Palvelut

Kognitiivinen lyhytterapia, harjoitusasiakkuudet ratkaisukeskeinen psykoterapia, yksilö –ja ryhmätyönohjaukset sekä coaching ohjelmat asiantuntijoille, esimiehille ja johtamistehtävissä työskenteleville. Valmennus, konsultointi ja prosessikoulutukset julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus (STOry) sekä  coaching -ohjelmat (ICF); kunnan hallinto – ja johto, sosiaali – ja terveystoimi sekä sivistystoimen toimiala. Yritysten sekä järjestöjen ja yhdistysten asiantuntijoiden ja johtamisen kehittäminen. Työnohjausta myös ruotsiksi ja englanniksi.

Johtoryhmä – ja esimiesvalmennukset, työyhteisöjen kehittäminen sekä henkilöiden toimintatyylianalyysit.

Koulutus

KM, Kasvatustieteiden maisteri, Kognitiivinen lyhytterapeutti, Certified Business Coach ® ja työnohjaaja STOry, Licensed Master Practitioner of NLP™

Hieman minusta

Kognitiivisella työotteella pyrin löytämään yhdessä asiakkaani kanssa hänen tilanteeseensa mielekkään suunnan, auttamaan häntä tunnistamaan ja ylittämään oman toimintansa esteitä ja tukemaan häntä aktiivisiksi toimijaksi omien arvojensa hyväksi. Kognitiiviset työtavat auttavat voittamaan tunne-elämän ongelmia, kohtaamaan akuutteja kriisejä ja takaiskuvaiheita, selvittelemään konflikteja, tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja, murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista ja opettelemaan oman itsenäisen elämän hallintaa.

Kahdenkymmenen viiden vuoden työuraani on kuulunut kansainvälisiä tehtäviä, asiantuntija- ja esimiestehtäviä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Valmentajana, työnohjaajana ja coachina minulla on yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus erilaisista organisaatioista ja toimialoista. Toimintatapani on ratkaisukeskeistä, tavoitteellisesta ja määrätietoista. Valmentava työote ja ratkaisukeskeisyys on ollut tapani tehdä sekä  esimiestyötä että konsultointia.“ Lisätietoja osoitteesta www.mastermentor.fi

Vapaat ajat

Vastaanotto Studio Soleililla sopimuksen mukaan. Voin ottaa uusia asiakkaita kognitiiviseen lyhytterapiaan sekä harjoitusasiakkuuksia ratkaisukeskeisiin psykoterpiaopintoihini liittyen.

Lisäksi otan uusia asiakkaita pitkä- ja lyhytkestoiseen yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen sopimuksen mukaan.

Arto Tevalin

Kasvatustieteiden maisteri, EO, työnohjaaja (STOry), Kognitiivinen lyhytterapeutti, Licensed Master Practitioner of NLP™, Certified Business Coach (ICF), opiskelija ratkaisukeskeisessä psykoterpian opinto-ohjelmassa (2015-2018).

puh: 050 3449529
eMail arto.tevalin(at)mastermentor.fi