Jenni Väre / Asiantuntijat

Palvelut

  • Psykologin vastaanotto
  • Koulutuspsykoterapia
  • Konsultointi ja luennointi
  • Psykologin tutkimukset, neurokognitiivisen toimintakyvyn arviointi ja/tai persoonallisuuden toimintakyvyn arvio

Koulutus

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi. Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeuttikoulus käynnissä (Hy: 2015-2018). Äkillisten traumaattisten kriisien koulutus, EMDR I- ja II- tason koulutus sekä useita koulutuksia traumojen, dissosiaation sekä psykoosien erotteluun ja yhtäläisyyksiin liittyen. Lähisuhde- ja perheväkivallan, toimiva lapsi- ja perhetyön, sekä perheen toimintakyvyn arviointiin liittyviä koulutuksia. Erilaisia ryhmän ohjaamisen koulutuksia mm. sosiaaliseen jännittämiseen ja sosiaalisen kognition kuntoutukseen liittyen. Useita psykologin tutkimuksiin ja arviointimenetelmiin liittyviä koulutuksia.

Hieman minusta

Olen psykologian maisteri ja laillistettu psykologi. Olen toiminut kliinisenä psykologina kymmenen vuoden ajan aikuispsykiatriassa, mihin liittyen myös ohjaan ja koulutan psykologian opiskelijoita ja harjoittelijoita sekä työssäni Helsingin kaupungin psykiatrian poliklinikalla, että Helsingin yliopistolla lääketieteellisessä tiedekunnassa. Työssäni psykiatrian poliklinikalla teen psykoterapeuttisen työn ohessa myös psykologin tutkimuksia sekä neurokognitiivisen toimintakyvyn, että persoonallisuuden toimintakyvyn arvioinnin näkökulmasta ja tutkimusten pohjalta otan kantaa asiakkaan toimintakyvyn kartoittamisen lisäksi esimerkiksi hoidon tarpeeseen ja suuntaviivoihin, mutta myös työkykyisyyteen liittyen. Olen käynyt sekä traumaattisen kriisien kohtaamisen, että EMDR I ja II- tason koulutukset. Myös lähisuhde- ja perheväkivallan uhrien parissa työskentely on minulle tuttua. Olen lisäksi tehnyt psykologina konsultaatioita somatiikan puolelle.

Terapiaan hakeutuessaan asiakkaalla on yleensä oireita tai haasteita sen hetkisessä elämässään, mihin hän toivoo tukea ja apua. Terapeuttisen työskentelyn lähtökohdat pohjaavat yleensä nykyhetken haasteiden käsittelyyn ja hahmottamiseen. Pyrimme lisäämään ymmärrystä mahdollisista haasteisiin johtavista toimintamalleista ja selittävistä tekijöistä ja muodostamaan näiden pohjalta tavoitteet yhteiselle työskentelylle. Voimme lähteä hahmottamaan työskentelyn teemoja keskustelemalla tai kartoittamalla esimerkiksi kyselylomakkeiden tai laajempien psykologisten tutkimusmenetelmien kautta asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtien. Vastaanotolla on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan myös nykyisten haasteiden taustoja ja mahdollisia selittäviä tekijöitä omaan elämänhistoriaan liittyen. Työskentelyotteeni vastaanotolla on aktiivinen ja voimme työskentelyn tukena käyttää erilaisia psykologisen ja psykofyysisen työskentelyn harjoitteita. Kannustan ja tuen asiakkaita työskentelyyn myös vastaanotto kertojen väleillä. Tavoitteena terapeuttisessa työskentelyssä on lisätä asiakkaan ymmärrystä ja asiantuntijuutta omien haasteiden ja vahvuuksien suhteen ja auttaa löytämään uudenlaisia toimintamalleja elämänlaadun parantamiseksi. Kaikenlaiset teemat ovat vastaanotolla mahdollisia, tutkitaan niitä yhdessä. Joskus yksikin tukikäynti asioiden avaamiseksi voi olla riittävä, lyhytterapeuttinen työskentely voi koostua 10-20 tapaamisesta ja joskus tarvetta voi olla pidemmälle jaksolle.

Vapaat ajat ja hinnat

Voin tällä hetkellä ottaa uusia asiakkaita yksittäisiin tapaamisiin ja konsultaatioihin, sekä lyhyt- tai pitkäkestoiseen koulutuspsykoterapiaan (aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret) Topeliuksenkadun toimipisteessä pääosin sunnuntai iltapäivisin- ja iltaisin. Ajasta sopimiseksi tai tarkentavien tietojen saamiseksi voit ottaa yhteyttä joko sähköpostitse tmi.jenni.vare (at) gmail.com tai puhelimitse 040 4641025 (jollen pääse vastaamaan, lähetä ystävällisesti sähköposti tai tekstiviesti, niin otan sinuun yhteyttä). Yksittäisten tapaamisten ja psykologin vastaanottojen hinta on 80e/45 min. Koulutuspsykoterapioissa tutustumiskäynti 50e, minkä jälkeen sovimme joko lyhytkestoisesta (10-20krt) tai pidempikestoisen (30-40krt) koulutuspsykoterapian aloittamisesta (45min/50e). Työskentelen suomeksi ja englanniksi. Muut palvelut sopimuksen mukaan.

Jenni Väre

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi. Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeuttikoulus käynnissä (Hy: 2015-2018).

Puh: 040-464 1025

email: tmi.jenni.vare@gmail.com