Soleil palvelut / Jooga

Meille jooga on läsnä olemista sille, mitä on tässä ja nyt. Se on myös harjoittamisen tapa, johon sisältyy niin psykofyysisiä (asana), kuin henkisiä elementtejä (läsnäolo, meditaatio). Joogan tehtävänä on tuoda kokonaisvaltaista tasapainoa, terveyttä ja hyvinvointia, itsetuntemuksen kasvattamista ja kehotietoisuuden syventymistä. Termi “yoga” on lainattu sanskritin kielestä ja tarkoittaa “yhteyttä”. Tällä voidaan ajatella tarkoitettavan ensisijaisesti oman kehon ja mielen välistä yhteyttä ja sitä kautta itsen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Jooga ei siis liity mihinkään uskontoon.

Joogan harjoittamisen tyylejä on monia, joista jokainen voi löytää omalle elämänvaiheelleen sopivan. Joogaa voi harjoittaa kunnosta tai iästä riippumatta. Harjoituksesta voi kukin hyötyä eri tavalla esim. yksi hakee rentoutusta, toinen fyysistä vahvistumista, kolmas mielenrauhaa, neljäs apua fyysiseen vaivaan… Kaikille joogan tyyleille yhteistä on huomion suuntien harjoittaminen, läsnäolo, hengityksen ja liikkeen havainnointi. Studio Soleilissa emme edusta mitään tiettyä joogan suuntausta, vaan integroimme eri kehotyöskentelymenetelmiä intentiosta riippuen. Otamme vaikutteita mm. hatha-, iyengar- ja astangajoogasta.

Työskentelyperiaatteemme

Tarjoamme joogaa kurssimuotoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sama ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa tietyn jakson ajan. Keskitymme joogaopetuksessamme kurssimuotoisuuteen, sillä se tukee säännöllistä joogan harjoittamista. Kun ryhmä pysyy samana, ohjaaja voi paremmin ottaa huomioon erilaisten osallistujien yksilölliset tarpeet ja tunneilla voidaan edetä harjoituksessa. Näin osallistujat hyötyvät harjoituksesta mahdollisimman paljon.

Kurssien pituus saattaa vaihdella kurssista toiseen (useimmiten 8-10 kertaa). Vuoden ensimmäiset kurssit alkavat aina tammikuussa, seuraavat maaliskuussa jne. Kaikki tuntimme ovat kestoiltaan 90 min, jotta tunnilla ehditään käydä läpi kokonaisvaltainen harjoitus, antaa yksilöllistä ohjausta ja tehdä lopuksi riittävän pitkä rentoutus. Poikkeuksena ovat lapsille suunnatut tunnit, joiden kesto on 60 min, jotta pienet jaksavat menossa mukana.