Kristina Laitinen / Joogaopettajat

Olen elämäni luoja ja todellisuuteni selvätuntija. Elämäntehtäväni on tarjota kokonaisvaltaista ja traditioista vapaata joogaa; meditaatiotuokioita sekä luovan liikkeen sessioita niille, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnista, kykenevät kantamaan vastuun omista prosesseistaan ja tahtovat elää rakkautta.

Kouluttauduin tanssi- ja teatteritaiteilijaksi Englannissa sekä joogaohjaajaksi Suomessa (RYT500) ja kävin useita somaattiseen tietoisuuteen ja tanssi/liiketerapiaan pohjautuvia opintoja molemmissa maissa viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Monivuotinen ja -puolinen ohjauskokemukseni ulottuu vauvoista vanhuksiin sekä liikuntarajoitteisten kanssa työskentelyyn. Työlläni autan ihmistä auttamaan itsensä kehotietoisuudessa ja itsetuntemuksessa syventymisessä. Intuitioni johdattamana luon ja toimin spontaanilla asenteella ja rennolla otteella. Elämän puhdas rakkaus, luovuus, yksinkertaisuus ja selkeys sekä luonnosta ammennetut ihmeet ja havainnot toimivat minulle inspiraation lähteinä rikastuttaen viisauttani.

Milloin mihinkin teemaan pohjautuvat kurssit ja tunnit koostuvat kokonaisvaltaisista kehoa ja mieltä integroivista harjoituksista, jotka syntyvät aistimuksistani sekä ryhmän/yksilön tarpeista ja toiveista. Otan huomioon osallistujien yksilölliset mahdollisuudet. Sessioilla käytössäsi on vapaa tila ja turvallinen ympäristö, jossa voit tehdä havaintoja sisäisten kokemuksiesi, tuntemuksiesi ja muutoksiesi kautta omassa läsnäolossasi.

Tasapainossa oleva ihminen suo itselleen tilaa kuuntelemiselle, tutkimiselle ja oppimiselle, jonka edellytyksenä on aito kiinnostus elämän nykyhetkeä kohtaan. Vapaus on rohkeutta kohdata itsensä (ja todellisuutensa) rehellisesti sellaisena kuin on tässä ja nyt. Ymmärrys omasta energiakäytöstä avaa oven vaivattomampaan, elämäniloisempaan ja valovoimaisempaan elämiseen. Jooga on kokonaisvaltaisesti eheyttävä koti, joka opettaa kehoa, mieltä, tunteita ja psyykettä liikkumaan hengen kanssa kauniissa synkroniassa. Elämä on hetkessä tapahtuva välttämätön muutos ja vuorovaikutteinen jatkumo, ja jooga – elämän kanssa suorassa lähetyksessä olemista.

Pienryhmäohjausta.
Yksityisopetusta (60min – 60 €, 90min – 75 €).
Parityöskentelyä.
Yrityksille ja erilaisiin tapahtumiin räätälöityjä kursseja, tunteja ja sessioita.

Kristina Laitinen

Kristina Laitinen

Joogaopettaja (RYT500)

Email: kristina.laitinen@hotmail.com
Puh. 045 1637822