Kristina Laitinen / Joogaopettajat

Elämäntehtäväni on palvella rakkautta minussa, sinussa, kaikessa ja kaikkialla. Työssäni se ilmenee kokonaisvaltaisen joogan, somaattisen tietoisuuden ja traditioista vapaan meditaatio-ohjauksen muodossa. Tarjoamani palvelu on tarkoitettu niille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita omasta hyvinvoinnista ja itsetuntemuksesta.

Olen kouluttautunut tanssi- ja teatteritaiteilijaksi Englannissa (Diploma of Higher Education in Dance and Theatre) sekä joogaohjaajaksi Suomessa (RYT500). Olen lisäksi käynyt useita somaattiseen älykkyyteen ja tanssi/liiketerapiaan pohjautuvia opintoja molemmissa maissa viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Olen toiminut eri viitekehyksissä niin kasvatus-, opetus- kuin hoitoalalla. Monivuotinen ja -puolinen ohjauskokemukseni ulottuu vauvoista vanhuksiin sekä liikuntarajoitteisten kanssa työskentelyyn. Keholliseen työskentelyyn sovellan myös luonnosta sekä omasta elämänkokemuksestani ammentamani havainnot.

Minun paikkani on ohjata ihmistä somatiikan kentässä oman olemuksen luonnollisuuteen, josta voi elää omannäköistä elämää mahdollisimman autenttisesti. Olemiseni ja toimintani ytimenä on heijastaa ja vahvistaa Sinussa jo olemassa olevaa tilaa, joka on käsitteistä, vakaumuksista, rituaaleista ja mielenmalleista vapaa. Jokaisella on mahdollisuus elää rakkautta entistä selkeämmin ja konkreettisemmin, ja yhdessä voimme auttaa sinua elämään tietoisempaa, toiminnallisempaa ja nautinnollisempaa elämää tässä ja nyt. Intuitioni ja sisäinen voimani johdattavat minua luomiseen ja toimintaan.

Eikö olisi ihanaa toimia elämän nyt-hetkessä niin, ettei pyrkisi muualle, kuvittelisi olevansa muualla tai haluaisi olla muuta kuin tämä tässä nyt?

Pienryhmäohjausta.
Yksityisopetusta (60min – 60 €, 90min – 75 €).
Parityöskentelyä.
Yrityksille ja erilaisiin tapahtumiin räätälöityjä kursseja, tunteja ja sessioita.

Kristina Laitinen

Kristina Laitinen

Joogaopettaja (RYT500)

Email: kristina.laitinen@hotmail.com
Puh. 045 1637822