Pirjo-Leena Malassu / Asiantutijat

Palvelut

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä tukea antava psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen, yksilöt, ryhmät ja perheet, Kela-pätevyys aikuisten ja yli 15-vuotiaitten nuorten psykoterapiaan); yksilökohtainen ja ryhmien psykologinen valmennus (ratkaisukeskeinen Re-Teaming Coaching, tietoisuustaitojen harjoittaminen Mindfulness-pohjaisin menetelmin, suggestiivinen ja mielikuvatyöskentely); vanhemmuuden tuki (lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, lapsen sairauteen ja vammaisuuteen liittyvät kysymykset); vaativan asiakastyön, ratkaisukeskeisen psykoterapian, työyhteisöjen ja tiimien, johtoryhmien, esimiesten ja projektityön yksilö- ja ryhmätyönohjaus; konsultointi (mm. vaativan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyön sekä kasvatuksen ja opetuksen sekä psykoterapian); luennointi ja prosessikoulutukset (katso ajankohtaisia aiheita osoitteessa (www.malassupirjoleena.fi). Erityisaloina toimintakyky, kriisi- ja traumatyö ja posttraumaattisen kasvun tukeminen, ikääntyminen, kehitysvammaisuus, sukupuoli-identiteettikysymykset, vanhemmuus, työhyvinvointi, asiakastyön työmenetelmät (vuorovaikutusmenetelmät, kriisi- ja traumatyön menetelmät, toimintakyvyn arviointi ja tukeminen, oppimista tukevat menetelmät), positiivinen psykologia ja positiivinen etiikka. Pätevyys ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttajana ja ratkaisukeskeisessä psykoterapiakoulutuksessa olevien koulutuspsykoterapeuttina toimimiseen (VET).

Koulutus

Filosofian maisteri (kasvatustiede, psykologia, lastenpsykiatria, sosiaalipolitiikka), kasvatustieteiden lisensiaatti (kasvatustiede ja psykologia), psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, Re-Teaming Coach (ratkaisukeskeinen valmentaja), NLP Master Practitioner, Kids´ Skills Abbassador (Muksuoppiohjaaja). Muita koulutuksia mm. narratiivisen työskentelyn, arvostavan vuorovaikutuksen koulutukset, Mindfulness-menetelmien kurssit, Mind-Body Bridging -koulutus ja tutkijakoulutus. Valmistun keväällä 2017 Tieteellisen Hypnoosin Seuran Kliinisen hypnoterapian yksivuotisesta koulutuksesta.

Hieman minusta

“Olen työskennellyt tutkijana (mielenterveys, ikääntyminen, toimintakyky ja merkitykselliset ihmissuhteet), työn ja työyhteisöjen kehittäjänä, kouluttajana, työnohjaajana ja valmentajana sekä psykoterapeuttina suurimman osan elämästäni Helsingin seudulla. Vastaanottotyöni lisäksi toimin osa-aikaisesti Helsingin kaupungilla henkilöstön ja johtamisen kehittämis- ja koulutustehtävissä. Minulla on kokemusta työelämän kehittämisestä, muutosprosessien tukemisesta ja ongelmien ratkomisesta työyhteisöjen, työntekijöiden ja esimiesten kanssa.

Psykoterapiassa ja työnohjauksissa kohtaan työelämässä toimivia tai opiskelevia ihmisiä erilaisissa uupumus-, muutos- ja kriisitilanteissa sekä työn ja henkilökohtaisen elämän yhteen sovittamisen solmukohdissa. Pyrin auttamaan asiakkaitani käyttäen menetelmiä, joiden avulla kognitiivinen, emotionaalinen, toiminnallinen ja kehollinen oman elämän asioiden integroiva käsittely ja hallinta vähitellen tulevat tietoisiksi ja mahdollisiksi terapiassa ja sen ulkopuolella. Tarkastelen ihmisen kokemuksellisuutta ja elämänkulkua yksilöllisinä ja yhteisöllisinä asioina käyttäen menetelmiä (mm. narratiiviset menetelmät), joissa ihmisten henkilökohtaiset kokemukset liittyvät merkityksellisten läheisten ja yhteisöjen tarinoihin. Psykoterapiassa olen voinut auttaa asiakkaitani erilaisten pelkojen, pakko-oireiden, jännitystilojen ja univaikeuksien hallintaan ja korjautumiseen interventioilla, joissa käytän mielikuva-, kehotietoisuus-, mindfulness- ja rentoutusmenetelmiä. Mielenterveyden ja psykososiaalisen toimintakyvyn ongelmien hoitaminen sekä kriisien ja traumaattisten kokemusten vakauttava ja korjaava hoito psykoterapiassa voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia prosesseja asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeitten mukaisesti.

Olen kiinnostunut myös kehitysvammaisten ihmisten psykososiaalisen toimintakyvyn ja oppimisprosessien erityispiirteistä ja ollut kehittämässä näiden arvioinnin ja tukemisen menetelmiä – tarjoan vastaanotollani keskusteluaikoja vammaisten lasten vanhemmille vanhemmuuteen ja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä lapsen eri ikäkausina ja elämänvaiheissa. Vanhemmuutta tukevia keskustelu- ja konsultaatioaikoja tarjoan myös muille kuin vammaisten lasten vanhemmille.

Haluan tarjota asiakkailleni läsnäoloa ja kohtaamisia, jotka ovat turvallisia ja tukea antavia sekä innostavia ja voimaa tuovia! Ota yhteyttä minuun sähköpostitse tai nettisivujeni kautta!”

Vapaat ajat

Työskentelen Studio Soleilin tiloissa Töölön vastaanotolla osoitteessa Topeliuksenkatu 33 A 402 maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin kello 9 – 20 välisinä aikoina. Torstaisin (ja sopimuksen mukaan keskiviikkoisin) vastaanottoni on Studio Soleilin Munkkiniemen tiloissa osoitteessa Dosentintie 7 D kello 12 – 20 välisinä aikoina.

Psykoterapian hinnat vuonna 2017 ovat 80 € / 45 minuuttia ja 150 € / 90 minuuttia.

KELAn kuntoutuspsykoterapioista KELA korvaa 57,60 € / 45 minuuttia. Asiakkaan itse maksettavaksi jää 45 minuutin istunnoista 22,40 € ja 90 minuutin kaksoisistunnoista 34,80 €.

Otan asiakkaita sekä lyhytkestoisiin että pitkiin yksilöpsykoterapioihin, pariterapiaan, vanhempainohjaukseen ja konsultaatioihin. Työnohjausta teen sekä yksilöohjauksina että ryhmäohjauksina pienille ja ns. suurryhmille.

Pirjo-Leena Malassu

Filosofian maisteri, kasvatustieteiden lisensiaatti, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, NLP Master Practitioner

puh: +358 41 518 1916

eMail: malassup (at) welho.com