Pirjo-Leena Malassu / Asiantutijat

Palvelut

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä tukea antava psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen, yksilöt, ryhmät ja perheet, pariterapia, Kela-pätevyys aikuisten ja yli 15-vuotiaitten nuorten psykoterapiaan); vanhemmuuden tuki (lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, lapsen sairauteen ja vammaisuuteen liittyvät kysymykset); vaativan asiakastyön, ratkaisukeskeisen psykoterapian, työyhteisöjen ja tiimien, johtoryhmien, esimiesten ja projektityön yksilö- ja ryhmätyönohjaus sekä konsultointi (mm. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyön sekä kasvatuksen ja opetuksen sekä psykoterapian); yksilökohtainen ja ryhmien psykologinen valmennus (ratkaisukeskeinen Re-Teaming Coaching, tietoisuustaitojen harjoittaminen Mindfulness-pohjaisin menetelmin, suggestiivinen ja mielikuvatyöskentely); luennointi ja prosessikoulutukset (katso koulutussisältöjä osoitteessa  www.malassupirjoleena.fi). Erityisaloina toimintakyky, kriisi- ja traumatyö ja posttraumaattisen kasvun tukeminen, elämänkaaripsykologia, ikääntyminen, kehitysvammaisuus, sukupuoli-identiteettikysymykset, vanhemmuus, työhyvinvointi, asiakastyön työmenetelmät (vuorovaikutusmenetelmät, kriisi- ja traumatyön menetelmät, toimintakyvyn arviointi ja tukeminen, oppimista tukevat menetelmät), positiivinen psykologia ja positiivinen etiikka. Pätevyys ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttajana ja ratkaisukeskeisessä psykoterapiakoulutuksessa olevien koulutuspsykoterapeuttina toimimiseen (VET).

Koulutus

Filosofian maisteri (kasvatustiede, psykologia, lastenpsykiatria, sosiaalipolitiikka), kasvatustieteiden lisensiaatti (kasvatustiede ja psykologia), psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, Re-Teaming Coach (ratkaisukeskeinen valmentaja), NLP Master Practitioner, Kids´ Skills Abbassador (Muksuoppiohjaaja). Muita pidempikestoisia koulutuksia mm. narratiivisen työskentelyn, arvostavan vuorovaikutuksen koulutukset, Mindfulness-menetelmien koulutukset, Mind-Body Bridging -koulutus ja tutkijakoulutus sekä Tieteellisen Hypnoosin Seuran Kliinisen hypnoterapian yksivuotinen koulutus.

Hieman minusta

“Olen työskennellyt tutkijana (mielenterveys, ikääntyminen, toimintakyky ja merkitykselliset ihmissuhteet), työn ja työyhteisöjen kehittäjänä, kouluttajana, työnohjaajana ja valmentajana sekä psykoterapeuttina suurimman osan elämästäni Helsingin seudulla. Vastaanottotyöni lisäksi toimin osa-aikaisesti Helsingin kaupungilla henkilöstön ja johtamisen kehittämis- ja koulutustehtävissä vuoteen 2016 saakka, jolloin ryhdyin kokoaikaiseksi psykoterapeutiksi, työnohjaajaksi ja kouluttajaksi omassa yrityksessäni. Minulla on pitkä työkokemus työelämän kehittämisestä, muutosprosessien tukemisesta ja ongelmien ratkomisesta työyhteisöjen, työntekijöiden ja esimiesten kanssa.

Psykoterapiassa ja työnohjauksissa kohtaan työelämässä toimivia, opiskelevia tai jo työelämästä eläkkeelle siirtyneitä ihmisiä erilaisissa elämän käännekohdissa, uupumus-, muutos- ja kriisitilanteissa sekä työn ja henkilökohtaisen elämän yhteen sovittamisen solmukohdissa. Pyrin auttamaan asiakkaitani käyttäen menetelmiä, joiden avulla kognitiivinen, emotionaalinen, toiminnallinen ja kehollinen oman elämän asioiden integroiva käsittely ja hallinta vähitellen tulevat tietoisiksi ja mahdollisiksi terapiassa ja sen ulkopuolella. Tarkastelen ihmisen kokemuksellisuutta ja elämänkulkua yksilöllisinä ja yhteisöllisinä asioina käyttäen menetelmiä (mm. narratiiviset menetelmät), joissa ihmisten henkilökohtaiset kokemukset liittyvät merkityksellisten läheisten ja yhteisöjen tarinoihin. Psykoterapiassa olen voinut auttaa asiakkaitani erilaisten pelkojen, pakko-oireiden, jännitystilojen, post-traumaattisen stressin, univaikeuksien ja toiminnallisten häiriöitten hallintaan ja korjautumiseen interventioilla, joissa käytän mielikuva-, kehotietoisuus-, mindfulness- ja rentoutusmenetelmiä sekä kliinistä hypnoosia keskustelevan työskentelyn ohessa. Mielenterveyden ja psykososiaalisen toimintakyvyn sekä kehollisen kokemisen ongelmien hoitaminen sekä kriisien ja traumaattisten kokemusten vakauttava ja korjaava hoito psykoterapiassa voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia prosesseja henkilön yksilöllisen tilanteen ja tarpeitten mukaisesti.

Olen kiinnostunut myös kehitysvammaisten ihmisten psykososiaalisen toimintakyvyn ja oppimisprosessien erityispiirteistä ja ollut kehittämässä näiden arvioinnin ja tukemisen menetelmiä – tarjoan vastaanotollani keskusteluaikoja vammaisten lasten vanhemmille vanhemmuuteen ja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä lapsen eri ikäkausina ja elämänvaiheissa. Vanhemmuutta tukevia keskustelu- ja konsultaatioaikoja tarjoan myös muille kuin vammaisten lasten vanhemmille.

Haluan tarjota asiakkailleni läsnäoloa ja kohtaamisia, jotka ovat turvallisia ja tukea antavia sekä innostavia ja voimaa tuovia! Luomme yhdessä terapeuttisen tilan, jossa myönteinen muutos on mahdollinen. Ota yhteyttä minuun sähköpostitse tai nettisivujeni kautta!”

Vapaat ajat

Työskentelen Studio Soleilin tiloissa Töölössä osoitteessa Topeliuksenkatu 33 A 402 maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin kello 9 – 20 välisinä aikoina. Keskiviikkoisin ja torstaisin vastaanotto on Soleilin Munkkiniemen tiloissa osoitteessa Dosentintie 7 D.

Psykoterapian hinta vuonna 2019 on 95 € / 45 minuuttia ja 175 € / 90 minuuttia. Kuntoutuspsykoterapioissa KELA korvaa 57,60 € / 45 minuuttia ja 115,20 € / 90 minuuttia. Pitkien psykoterapioiden hinnat ja KELA -terapian omavastuuosuudet sopimuksen mukaan.

Otan asiakkaita sekä lyhytkestoisiin että pitkiin yksilöpsykoterapioihin, pariterapiaan, vanhempainohjaukseen ja konsultaatioihin. Aikoja on rajoitetusti vapaina, mutta niitä kannattaa kysyä! Työnohjausta teen sekä yksilöohjauksina että ryhmäohjauksina.

Studio Soleil
Pirjo-Leena Malassu

Filosofian maisteri, kasvatustieteiden lisensiaatti, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, NLP Master Practitioner

puh: +358 41 518 1916

eMail: malassup (at) welho.com

© Copyright 2019 Studio Soleil Oy