JENNI VÄRE

Palvelut

  • Psykoterapia (kognitiivis-integratiivinen; Kela-pätevyys)
  • Psykologin vastaanotto
  • Konsultointi, luennointi
  • Psykologin tutkimukset (neurokognitiivisen ja/tai persoonallisuuden toimintakyvyn arviointi)

Koulutus

  • Psykologian maisteri & laillistettu psykologi
  • Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti
  • Äkillisten traumaattisten kriisien koulutus, EMDR I ja II tason koulutus sekä useita muita koulutuksia traumojen, dissosiaation sekä psykoosien erotteluun ja yhtäläisyyksiin liittyen
  • Lähisuhde- ja perheväkivallan, toimivan lapsi- ja perhetyön, sekä perheen toimintakyvyn arviointiin liittyviä koulutuksia
  • Erilaisia ryhmän ohjaamisen koulutuksia, mm. sosiaaliseen jännittämiseen ja sosiaalisen kognition kuntoutukseen liittyen
  • Useita psykologin tutkimuksiin ja arviointimenetelmiin liittyviä koulutuksia

Hieman minusta

Olen psykologi ja kognitiivis-integratiivisesti orientoitunut psykoterapeutti. Olen toiminut kliinisenä psykologina yli kymmenen vuoden ajan aikuispsykiatriassa, mihin liittyen myös ohjaan ja koulutan psykologian opiskelijoita ja harjoittelijoita sekä työssäni Helsingin kaupungin psykiatrian poliklinikalla, että Helsingin yliopistolla lääketieteellisessä tiedekunnassa. Työssäni psykiatrian poliklinikalla teen psykoterapeuttisen työn ohessa myös psykologin tutkimuksia sekä neurokognitiivisen toimintakyvyn että persoonallisuuden toimintakyvyn arvioinnin näkökulmasta ja tutkimusten pohjalta otan kantaa asiakkaan toimintakyvyn kartoittamisen lisäksi esimerkiksi hoidon tarpeeseen ja suuntaviivoihin ja työkykyisyyteen liittyen. Olen käynyt sekä traumaattisten kriisien kohtaamisen että EMDR I ja II tason koulutukset. Myös lähisuhde- ja perheväkivallan uhrien parissa työskentely on minulle tuttua. Olen lisäksi tehnyt psykologina konsultaatioita somatiikan puolelle.

Terapiaan hakeutuessaan asiakkaalla on yleensä oireita tai haasteita sen hetkisessä elämässään, mihin hän toivoo tukea ja apua. Terapeuttisen työskentelyn lähtökohdat pohjaavat yleensä nykyhetken haasteiden käsittelyyn ja hahmottamiseen. Pyrimme lisäämään ymmärrystä mahdollisista haasteisiin johtavista toimintamalleista ja selittävistä tekijöistä ja muodostamaan näiden pohjalta tavoitteet yhteiselle työskentelylle. Voimme lähteä hahmottamaan työskentelyn teemoja keskustelemalla tai kartoittamalla esimerkiksi kyselylomakkeiden tai laajempien psykologisten tutkimusmenetelmien kautta asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtien. Vastaanotolla on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan myös nykyisten haasteiden taustoja ja mahdollisia selittäviä tekijöitä omaan elämänhistoriaan liittyen. Työskentelyotteeni vastaanotolla on aktiivinen ja voimme työskentelyn tukena käyttää erilaisia psykologisen ja psykofyysisen työskentelyn harjoitteita. Kannustan ja tuen asiakkaita työskentelyyn myös vastaanottokertojen välillä. Tavoitteena terapeuttisessa työskentelyssä on lisätä asiakkaan ymmärrystä ja asiantuntijuutta omien haasteiden ja vahvuuksien suhteen ja auttaa löytämään uudenlaisia toimintamalleja elämänlaadun parantamiseksi. Kaikenlaiset teemat ovat vastaanotolla mahdollisia, tutkitaan niitä yhdessä. Joskus yksikin tukikäynti asioiden avaamiseksi voi olla riittävä, lyhytterapeuttinen työskentely voi koostua 10-20 tapaamisesta ja joskus tarvetta voi olla pidemmälle jaksolle.

Vapaat ajat ja hinnat

Voin tällä hetkellä ottaa uusia asiakkaita yksittäisiin tapaamisiin ja konsultaatioihin, sekä lyhytterapeuttisiin interventioihin (aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret) Töölön toimipisteessä. Pidempiaikaisista psykoterapioista ja Kela-terapiasta kannattaa tiedustella erikseen sähköpostitse. Ajasta sopimiseksi tai tarkentavien tietojen saamiseksi voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, tarkistathan että sähköposti on varmasti kirjoitettu oikein: psykoterapeutti.jenni.vare(ät)gmail.com ! Yksittäisten tapaamisten, tutustumiskäyntien ja psykologin vastaanoton hinta on 95e/45 min. Työskentelen suomeksi ja englanniksi. Muut palvelut sopimuksen mukaan.

Jenni Väre

Psykologi, psykoterapeutti

eMail: psykoterapeutti.jenni.vare(ät)gmail.com

© Copyright 2020 Studio Soleil Oy