MARKO MANNINEN

Palvelut

  • Psykoterapia (ratkaisukeskeinen; lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret)
  • Psykologin vastaanotto
  • Työnohjaus, konsultointi
  • Luennointi: nuorten käytösongelmat ja rikollisuus
  • Solution-focused psychotherapy also in English

Koulutus

  • Psykologian maisteri, psykologian tohtori, psykologian dosentti (kliininen psykologia) & laillistettu psykologi
  • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ET)
  • Muusikko

Hieman minusta

Valmistuin ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi vuoden 2014 alussa, mutta olen tehnyt terapiatyötä psykologina jo vuodesta 2011. Asiakaskäyntejä on kertynyt useita satoja. Vaikka asiakkaani ovat olleet varsin erityyppisiä sekä taustaltaan että käsiteltävien ongelmien osalta, vuorovaikutus jokaisen kanssa on sujunut hyvin ja asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä minulta saamaansa apuun. 

Edustamani ratkaisukeskeinen psykoterapia kuuluu lyhytterapioihin. Se on helposti lähestyttävä, asiakkaan omaa asiantuntijuutta korostava terapiasuuntaus, jossa minua erityisesti viehättää menetelmän läpinäkyvyys: asiakkaan ja terapeutin välinen suhde perustuu yhteistyölle ja sovitut tavoitteet ovat konkreettisia. Kokemukseni mukaan ratkaisukeskeiset menetelmät sopivat hyvin varsin monenlaisten pulmien kanssa työskentelyyn, ja jokaiselle ongelmalle on mahdollista tehdä jotain.

Tyypillinen asiakassuhde alkaa ongelman kartoituksella, josta siirrytään nopeasti tavoitteiden määrittelyyn. Kun tavoitteet on yhdessä sovittu, haetaan yhdessä tehokkaita tapoja niiden saavuttamiseksi sekä sovitaan projektille aikataulu. Etenemistä ja menetelmien tehoa seurataan tarkasti, ja mahdolliset toimimattomat metodit jätetään pois. Kun tavoite on saavutettu, sovitaan yhdessä mahdollisesta jatkosta – esimerkiksi tilanteen kartoittamisesta uudelleen puolen vuoden päästä. Työtapoja on monia, mutta suurimman yksittäisen askeleen tekee asiakas siinä vaiheessa, kun hän päättää ottaa ongelmansa hallintaan ja konkreettisesti varaa terapeutille ajan.

Ratkaisukeskeisessä terapiatyössä käyntejä on tyypillisesti 5-10, mutta sovin tarvittavan määrän aina yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Joihinkin ongelmiin riittää yksikin käynti, toiset taas vaativat pidemmän asiakassuhteen.

Terapiatyön lisäksi myös tieteellinen maailma ja tutkimustyö ovat sydäntäni lähellä. Olen työskennellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL, ent. Kansanterveyslaitos KTL) tutkijana vuodesta 2000. Väittelin psykologian tohtoriksi vuonna 2013. Väitöskirjani käsitteli koulukotiin sijoitettuja nuoria ja olen pitänyt käytösoireista lukuisia koulutustilaisuuksia ja luentoja. Nyt post-doc -vaiheessa olen laajan nuorten käytösongelmia ja niiden merkitystä aikuisiässä monipuolisesti käsittelevän rekisteritutkimushankkeen päätutkija ja projektikoordinaattori. Käytösoireiden lisäksi minulla on erityisosaamista myös psykoosin esioireista.

Mielenterveystyöni lisäksi olen sivutoiminen rockmuusikko: soitan selloa Alamaailman vasarat -yhtyeessä.

Vapaat ajat ja hinnat

Voin ottaa lyhyelläkin varoitusajalla uusia asiakkaita lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan, yksittäisiin tapaamisiin tai työnohjaukseen. Ota yhteyttä sähköpostitse tapaamisen sopimiseksi. Taksani on 90€ 45 minuutin käynniltä.

Marko Manninen

Psykologian dosentti, psykologi, psykoterapeutti

puh: +358 40 5605090

eMail: psykopompos(ät)icloud.com

© Copyright 2020 Studio Soleil Oy