Psykoterapeutit

Psykoterapia

Etsitkö ammatillista keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa, tai muutoin selventääksesi ajatuksiasi ja saadaksesi ulkopuolista näkökulmaa?

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Se on erilaisten elämän ongelmakohtien, kriisien ja psyykkisen huonovointisuuden hoitamista pääsääntöisesti keskustelun avulla. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkistä huonovointisuutta ja siihen liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Voit hakeutua psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolle matalalla kynnyksellä, ilman lähetteitä ja “tavallisten ihmisten tavallisissa asioissa”. Tavallisia syitä psykologin vastaanotolle tai psykoterapiaan tuloon ovat monenlaiset elämän solmukohdat, esimerkiksi muutos- ja kriisitilanteet, vaikeudet arjessa, ihmissuhteissa, opiskelussa tai työssä, aiemmat elämäntapahtumat ja traumat, masennus, uupumus, ahdistuneisuus, stressi, pelot, nukkumisvaikeudet, syömisongelmat jne. Usein vastaanotolle tullaan myös ilman sen vakavampaa elämäntilannetta, vaan lähinnä lisäämään itsetuntemusta, ylläpitämään hyvinvointia, edesauttamaan elämänhallintaa ja kasvattamaan elämän nautinnollisuutta. Psykoterapiaan hakeutuvan ei siis tarvitse olla se entisaikojen tarinoiden ”hullu”, vaan tavallinen ihminen joka haluaa kehittää itseään tavalla tai toisella.

Anu Castaneda

Anu Castaneda

Psykologian tohtori, psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, Studio Soleil Oy:n perustaja

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret); psykologin vastaanotto; työnohjaus, konsultointi, luennointi; monikulttuurisuuden erityiskysymykset.

Pirjo-Leena Malassu

Pirjo-Leena Malassu

Filosofian maisteri, kasvatustieteiden lisensiaatti, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, NLP Master Practitioner

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret); psykologinen valmennus, vanhemmuuden tuki, työnohjaus, konsultointi, luennointi, prosessikoulutukset.

Marko Manninen

Marko Manninen

Psykologian tohtori, Psykologi, psykoterapeutti (ET)

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret); psykologin vastaanotto; työnohjaus; konsultointi; luennointi: nuorten käytösongelmat ja rikollisuus; solution-focused psychotherapy also in English.

Tuija Vakkila

Tuija Vakkila

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, psykoterapeutti (ET), työnohjaaja

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen), Kela-pätevyys aikuisille ja yli 15-vuotialle nuorille; psykologin vastaanotto, myös kouluikäisille lapsille ja nuorille; työnohjaus, myös ryhmille; konsultointi; solution-focused psychotherapy also in English.

Nina Kinnunen

Nina Kinnunen

Psykologian maisteri (2012), laillistettu psykologi

Psykologin vastaanotto, Psykoterapia, koulutuksessa (kognitiivis-integratiivinen psykoterapia; lyhyt- ja pitkäkestoinen; aikuiset ja nuoret, valmis 2018). Konsultointi ja asiantuntijakouluttajana toimiminen

Jenni Väre

Jenni Väre

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi. Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeuttikoulus käynnissä (Hy: 2015-2018).

Psykologin vastaanotto, koulutuspsykoterapia, konsultointi ja luennointi, psykologin tutkimukset, neurokognitiivisen toimintakyvyn arviointi ja/tai persoonallisuuden toimintakyvyn arvio

Paula Arajärvi

Paula Arajärvi

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, psykoterapeutti (ET)

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret); psykologin vastaanotto, EMDR-terapia, urheilupsykologin (sert.) vastaanotto

Susanna Tuomisto

Susanna Tuomisto

Musiikin maisteri, erityisopettaja, psykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti- ERI, NLP Master Practitioner

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (lyhyt- ja pitkäkestoinen). Kela pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret.

Kirsi Saarelainen

Kirsi Saarelainen

Kuntohoitaja, psykologian maisteri, laillistettu psykologi, hypnoterapeutti

Psykologin vastaanotto, integratiivinen hypnoterapia (kognitiivinen ja psykofyysinen), ryhmät, nuoret ja aikuiset, ahdistuneisuushäiriöt, sosiaaliset pelot ja jännittäminen, stressi- ja unihäiriöt, psyykkinen valmennus.

Arto Tevalin

Arto Tevalin

KM, Kasvatustieteiden maisteri, Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Kognitiivinen lyhytterapeutti, Certified Business Coach ®, Työnohjaaja STOry, Licensed Master Practitioner of NLP™

Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja kognitiivinen lyhytterapia, yksilö –ja ryhmätyönohjaukset (STOry) sekä coaching ohjelmat (ICF) asiantuntijoille, esimiehille ja johtamistehtävissä työskenteleville.

© Copyright 2019 Studio Soleil Oy