Psykoterapiapalvelut

Psykoterapia

Etsitkö ammatillista keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa, tai muutoin selventääksesi ajatuksiasi ja saadaksesi ulkopuolista näkökulmaa?

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Se on erilaisten elämän ongelmakohtien, kriisien ja psyykkisen huonovointisuuden hoitamista pääsääntöisesti keskustelun avulla. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkistä huonovointisuutta ja siihen liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Voit hakeutua psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolle matalalla kynnyksellä, ilman lähetteitä ja “tavallisten ihmisten tavallisissa asioissa”. Tavallisia syitä psykologin vastaanotolle tai psykoterapiaan tuloon ovat monenlaiset elämän solmukohdat, esimerkiksi muutos- ja kriisitilanteet, vaikeudet arjessa, ihmissuhteissa, opiskelussa tai työssä, aiemmat elämäntapahtumat ja traumat, masennus, uupumus, ahdistuneisuus, stressi, pelot, nukkumisvaikeudet, syömisongelmat jne. Usein vastaanotolle tullaan myös ilman sen vakavampaa elämäntilannetta, vaan lähinnä lisäämään itsetuntemusta, ylläpitämään hyvinvointia, edesauttamaan elämänhallintaa ja kasvattamaan elämän nautinnollisuutta. Psykoterapiaan hakeutuvan ei siis tarvitse olla se entisaikojen tarinoiden ”hullu”, vaan tavallinen ihminen joka haluaa kehittää itseään tavalla tai toisella.

Työskentelyperiaatteemme

Tiimissämme toimii monta ammattitaitoista psykoterapeuttia, joista löydät sopivan asiantuntijan tilanteeseesi. Kuten asiakkaatkin, myös jokainen psykoterapeutti on omanlaisensa, omine persoonineen ja työskentelykäytäntöineen: terapeuteilla on sekä erilaisia taustakoulutuksia että erilaisia terapia- ja muita täydennyskoulutuksia, joiden teoreettiset lähtökohdat ja työskentelytavat eroavat toisistaan. Tämän vuoksi yhtä ja ainoaa oikeaa terapiamuotoa on vaikea määrittää, ja tärkeintä onkin, että kukin asiakas löytää itselleen ja tilanteeseensa mahdollisimman hyvin sopivan psykoterapeutin ja terapian tekemisen tavan. Tämä onnistuu tiimimme terapeuttien ja psykologien kuvausten avulla. Tiimimme erityisenä vahvuutena on toistemme hyödyntäminen: ohjaamme asiakkaita tarvittaessa toisillemme, konsultoimme toisiamme, ja teemme tiiminä voitavamme sen eteen, jotta työmme jälki olisi mahdollisimman hyvää. Kaikki psykoterapeutit ja psykologit ovat Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä luvanvaraisia ammattilaisia, ja heillä kaikilla on vaitiolovelvollisuus ensitapaamisesta lähtien. Monet tiimimme psykoterapeuteista tarjoavat myös Kelan tukemaa kuntouttavaa psykoterapiaa.

Yksilöpsykoterapian lisäksi psykoterapiaa voidaan tarvittaessa toteuttaa myös ryhmämuotoisesti, esim. perheen, pariskunnan tai muutoin luonnollisesti muodostuvan ryhmän kesken. Joskus ryhmä saatetaan myös varta vasten koota saman haasteen parissa kamppailevista, ennalta toisiaan tuntemattomista yksilöistä.

Meille töihin?

Toivotamme hauskaan porukkaamme tervetulleiksi ammatinharjoittajina toimivia psykoterapeutteja, psykologeja ja psykiatreja. Viihtyisät vastaanottotilamme soveltuvat niin yksilötyöskentelyyn kuin pienten ryhmien kanssa toimimiseen, ja nitä vuokrataan osa-aikaiseen käyttöön virka-aikaan ja iltaisin, arkena ja viikonloppuna.

© Copyright 2019 Studio Soleil Oy