Teija Aittamo / Asiantuntijat

Palvelut

  • Psykologin vastaanotto
  • Psykologiset tukikeskustelut
  • Yksilö- ja ryhmätyönohjaukset sekä coaching-prosessit työntekijöille, asiantuntijoille, esimiehille ja johtamistehtävissä toimiville
  • Ratkaisukeskeinen työote
  • Nuoret, aikuiset ja ikäihmiset
  • Ahdistuneisuus, masennus, työuupumus, ihmissuhdeongelmat, fyysisen sairauden käsitteleminen, vaikea elämäntilanne, henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen, elämäntapamuutokset, sosiaalisten tilanteiden pelko

Koulutus

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi. Licensed practitioner of NLP, Työnohjaaja STOry, Ammatillinen opettaja ja Certified Business Coach. Lisäksi useita kursseja mm. moderni hypnoosi, DiSC-sertifiointi.

Käynnissä olevat koulutukset: Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus (valmistun 12/19)

Hieman minusta

Olen psykologian maisteri ja laillistettu psykologi. Olen toiminut työurallani psykologina niin Kasvatus- ja perheneuvolassa, Ammatinvalintapsykologina kun myös työterveyspsykologina. Suurimman osan työuraa olen työskennellyt työpsykologian haasteiden parissa valmentaen esimiehiä ja tukien työssäjaksamista mm. masennus- ja ahdistushäiriöisten työntekijöiden kun myös esimiesten osalta. Kokeneena työnohjaajana olen tukenut niin yksilöitä kun myös ryhmiä aina työntekijöistä ylempään johtoon erilaisissa työelämän haasteissa ja ongelmatilanteissa. Coachina asiakkainani ovat olleet johtajat ja vaativan tason asiantuntijat. Viimeiset neljä vuotta olen psykologisin tukikeskusteluin tukenut asiakkaita erilaisissa elämänkriiseissä.

Psykologina ja työnohjaajana sekä coachina arvostan jokaista asiakasta omana itsenään. Keskityn luomaan rauhallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on aina positiivisuus läsnä. Aktiivisella keskusteluotteella ja toisaalta tilaa antaen autan asiakasta hänen tilanteensa hahmottamisessa, tavoitteiden luomisessa, voimavarojen tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Positiivisen ja kognitiivisen psykologian sekä ratkaisukeskeisyyden työtavoilla tuen asiakasta elämän- ja stressinhallinnan kysymyksissä, ihmissuhdeongelmissa sekä vaikeissa elämäntilanteissa. Tapaamiset muodostuvat yleensä 5-10 kerran istunnoista, mutta myös pidemmät prosessit ovat mahdollisia. Tutustumiskäynnin aikana kartoitan asiakkaan tilanteen mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti asiakasta kuunnellen ja oikeita kysymyksiä tehden. Käynnin lopussa arvioimme yhdessä yhteistyön jatkomahdollisuudet. Varsinaisten istuntojen aikana tehtävänäni psykologina on löytää yhdessä asiakkaan kanssa niitä vahvuuksia, joiden avulla hän kulloisessakin tilanteessa pääsee elämässään eteenpäin. Asiakas voi asettaa itselleen halutessaan tavoitteita ja välitehtäviä. Yhteinen työskentely perustuu kuunteluun, kysymyksiin, pohdintoihin ja tilan mahdollistamiseen. Työtavat ja aikataulu sovitaan työskentelyn alussa.

Vapaat ajat ja hinnat

Minulla on mahdollisuus ottaa tällä hetkellä uusia asiakkaita yksittäisiin tapaamisiin, konsultaatioihin ja pidempiin prosesseihin. Tapaamispaikkana toimivat Studio Soleilin tilat Munkkinimessä (Dosentintie 7 D). Tapaamisajat ovat pääsääntöisesti iltaisin (parhaiten tiistai-ilta klo 16-21 välillä), mutta sovitusti myös päiväajat ja viikonloput ovat mahdollisia. Minuun saa parhaiten yhteyttä sähköpostitse teija.aittamo@gmail.com tai puhelimitse 0400 995950 (jollen pääse vastaamaan, jätä puhelimeen viesti tai lähetä sähköposti, niin otan sinuun yhteyttä). Vastaanottojen hinta on 75€/45 min ja 145€/1,5h. Tutustumiskäynnin hinta on 70€/45 min. Työnohjauksen ja coachingin osalta kysy hintaa erikseen .Työskentelen lähinnä suomeksi ja tarvittaessa englanniksi.

Teija Aittamo

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi. Licensed practitioner of NLP. Työnohjaaja STOry

Puh: 0400 995950

email: teija.aittamo@gmail.com

© Copyright 2019 Studio Soleil Oy