Työnohjaajat

Työnohjaus

Monet tiimimme psykoterapeuteista tarjoavat myös työnohjauspalveluita. Työnohjaukseksi kutsutaan koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa pyritään jäsentelemään omaan työhön, toimintatapoihin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksen avulla pyritään mm. ylläpitämään työn mielekkyyttä ja varmistamaan työn laatua selvittämällä työelämän haasteita. Sen tarkoituksena on auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjauksen asiakkaita voivat olla mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, tai muutoin vaativissa työtehtävissä toimivat, esim. johtajat. Joskus työnohjausta käytetään apuna myös tilanteissa, joissa harkitaan työpaikan tai alan vaihtoa, tai pohditaan vastaavia uran rakentamiseen liittyviä seikkoja.

Työnohjaukset voivat myös olla yksittäisiä tapaamiskertoja (esim. apu tietyssä kriisitilanteessa), mutta useammin pidempiä prosesseja (esim. vuosi tai kaksi). Tavallista on tavata esim. kerran kuussa 90min, mutta myös tässä on yksilöllistä vaihtelua asiakkaan tarpeiden, työnohjaajan toimintatapojen ja käytännön realiteettien (esim. rahoittajan ohjeistukset) mukaisesti. Useimmiten työnohjauksen kustantaa työnantaja, mutta sen voi maksaa myös itse. Työnohjaus on usein myös ryhmämuotoista. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Aivan kuten psykoterapiankin osalta, myös työnohjaajilla on erilaisia työskentelytapoja riippuen heidän taustakoulutuksistaan, täydennyskoulutuksistaan, kokemuksistaan ja persoonistaan. Tärkeää on löytää itselle ja omalle työskentelytavalle parhaiten sopiva työnohjaaja, mikä onnistuu tiimimme työnohjaajien kuvausten avulla.

Anu Castaneda

Anu Castaneda

Psykologian tohtori, psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, Studio Soleil Oy:n perustaja

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret); psykologin vastaanotto; työnohjaus, konsultointi, luennointi; monikulttuurisuuden erityiskysymykset.

Pirjo-Leena Malassu

Pirjo-Leena Malassu

Filosofian maisteri, kasvatustieteiden lisensiaatti, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, NLP Master Practitioner

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret); psykologinen valmennus, vanhemmuuden tuki, työnohjaus, konsultointi, luennointi, prosessikoulutukset.

Marko Manninen

Marko Manninen

Psykologian tohtori, Psykologi, psykoterapeutti (ET)

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen; yksilöt ja ryhmät; Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret); psykologin vastaanotto; työnohjaus; konsultointi; luennointi: nuorten käytösongelmat ja rikollisuus; solution-focused psychotherapy also in English.

Tuija Vakkila

Tuija Vakkila

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, psykoterapeutti (ET), työnohjaaja

Ratkaisukeskeinen psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen), Kela-pätevyys aikuisille ja yli 15-vuotialle nuorille; psykologin vastaanotto, myös kouluikäisille lapsille ja nuorille; työnohjaus, myös ryhmille; konsultointi; solution-focused psychotherapy also in English.

Arto Tevalin

Arto Tevalin

Kasvatustieteiden maisteri, laaja-alainen erityisopettaja, työnohjaaja (STOry), Licensed Master Practitioner of NLP™, Certified Business Coach (ICF)

Kognitiivisen lyhytterapiaopintoihin liittyen harjoitusasiakkuudet, yksilö –ja ryhmätyönohjaukset sekä coaching ohjelmat asiantuntijoille, esimiehille ja johtamistehtävissä työskenteleville. Valmennus, konsultointi ja prosessikoulutukset julkiselle ja yksityiselle sektorille.

© Copyright 2019 Studio Soleil Oy