Työnohjauspalvelut

Työnohjaus

Monet tiimimme psykoterapeuteista tarjoavat myös työnohjauspalveluita. Työnohjaukseksi kutsutaan koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa pyritään jäsentelemään omaan työhön, toimintatapoihin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksen avulla pyritään mm. ylläpitämään työn mielekkyyttä ja varmistamaan työn laatua selvittämällä työelämän haasteita. Sen tarkoituksena on auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjauksen asiakkaita voivat olla mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, tai muutoin vaativissa työtehtävissä toimivat, esim. johtajat. Joskus työnohjausta käytetään apuna myös tilanteissa, joissa harkitaan työpaikan tai alan vaihtoa, tai pohditaan vastaavia uran rakentamiseen liittyviä seikkoja.

Työnohjaukset voivat myös olla yksittäisiä tapaamiskertoja (esim. apu tietyssä kriisitilanteessa), mutta useammin pidempiä prosesseja (esim. vuosi tai kaksi). Tavallista on tavata esim. kerran kuussa 90min, mutta myös tässä on yksilöllistä vaihtelua asiakkaan tarpeiden, työnohjaajan toimintatapojen ja käytännön realiteettien (esim. rahoittajan ohjeistukset) mukaisesti. Useimmiten työnohjauksen kustantaa työnantaja, mutta sen voi maksaa myös itse. Työnohjaus on usein myös ryhmämuotoista. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Aivan kuten psykoterapiankin osalta, myös työnohjaajilla on erilaisia työskentelytapoja riippuen heidän taustakoulutuksistaan, täydennyskoulutuksistaan, kokemuksistaan ja persoonistaan. Tärkeää on löytää itselle ja omalle työskentelytavalle parhaiten sopiva työnohjaaja, mikä onnistuu tiimimme työnohjaajien kuvausten avulla.

Palveluistamme hyötyvät:

  • Yksilöt
  • Työyhteisöt
  • Yritykset
  • Ryhmät

© Copyright 2019 Studio Soleil Oy