Joogan maailma

Meillä Studio Soleilissa joogan harjoittamisen tarkoituksena on lisätä kokonaisvaltaista tasapainoa, terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvattaa ja syventää kehotietoisuutta ja itsetuntemusta. Joogaharjoituksiin sisältyy sekä kehollisempia elementtejä (asanat) että mielensisäisiä ulottuvuuksia (läsnäolo, meditaatio). Termi “yoga” on lainattu sanskritin kielestä ja se tarkoittaa “yhteyttä”. Tällä voidaan ajatella tarkoitettavan toisaalta kehon ja mielen välistä yhteyttä ja tasapainoa, tai toisaalta yhteyttä ja vuorovaikutusta itsen ja ympäristön välillä. Meillä jooga ei liity mihinkään uskontoon.

Joogan harjoittamisen tyylejä ja tapoja on monia, joista jokainen voi löytää itselleen ja omalle elämänvaiheelleen sopivan. Joogan harjoittamisesta voi kukin hyötyä tavallaan: yksi hakee fyysistä vahvistumista, toinen rentoutusta, kolmas apua fyysiseen vaivaan, neljäs mielenrauhaa ja sallivuutta itse kohtaan… Joogaa voi harjoittaa iästä, kunnosta tai erilaisista rajoitteista riippumatta, mutta ne tarvittaessa huomioiden.

Kaikille joogan tyyleille yhteistä on huomion suuntien ja läsnäolon harjoittaminen sekä liikkeen ja hengityksen havainnointi. Studio Soleilissa emme edusta yhtä tiettyä joogan suuntausta, vaan integroimme eri tyylejä ja kehotyöskentelymenetelmiä tilanteesta ja tarkoituksesta riippuen. Vaikutteita olemme ottaneet hatha-, iyengar- ja astangajoogasta sekä terapeuttisen joogan ja mindfulnessin perinteistä.

Keskeisin toimintatapamme joogan ohjauksessa on viikoittain kokoontuvat joogaryhmät, sillä ne tukevat säännöllistä ja tunnelmaltaan mukavaa joogan harjoittamista. Tarkempia tietoja näistä ryhmistä löydät täältä.

Olit sitten joogan maailmaan tutustuva tai jo kokenut joogi, olet lämpimästi tervetullut joogaamaan kanssamme!

© Copyright 2019 Studio Soleil Oy